Coaching

Coaching


Hvis du ønsker at skabe positive forandringer i dit liv, kan coaching være en mulighed.

Coaching er en fantastisk effektiv måde til at opnå klarhed over, hvad du ønsker at ændre i dit liv og hvordan du opnår dette.


Gennem spørgsmål og samtale skabes der bevidsthed om, hvad der er vigtigt for dig og du bliver bevidst om, at der er flere tilgange til et givet problem, et ønske eller en drøm. Det kan eksempelvis dreje sig om personlig udvikling, parforhold, selvindsigt, jobskifte, ledelse, stress eller tro på dig selv.


Den systemiske tilgang flytter fokus fra person til relation og fra problem til muligheder. Det betyder, at nye perspektiver og muligheder skabes.